Araba

Bertsoa Bizi Gazte

DBH 3 eta 4. mailako D ereduko Arabako ikasleei zuzendua dago proiektua. Ikastorduetan 5 ordutako ikastaro baten bidez lehen murgiltze bat egin bertsoaren dimentsiora. Interesa piztu zaien ikasleen artean eskolaz kanpoko jarduera mugatu bat planteatuko da, Araba mailako gainerako ikastetxeekin batera ikus-entzunezko proiektu batean. Bertso eskolak sortu eta euskaltzaleak saretzea du xede, kontutan hartuz, adin tarte hau dela hizkuntza hautua egiterako orduan lehen mugarri garrantzitsua.
bertsoa bizi gazte faldoia
Euskararen ezagupenak hedapen oparoa izan du zorionez azken hamarkadetan, zailtasun eta muga nabariak ditugu ordea erabilera sustatzeari dagokionean, izan hizkuntza hautua egiterako orduan, izan euskal komunitatea pausuka saretzera bidean. Ezinbestekoa deritzogu beraz, norabide honetan gazteen eskura, nerabezaroko adin tarte erabakigarrian eskaintza zabala, erakargarria eta integrala izatea.

Hausnarketa bide hau 2012ko derepente... bertsoa jardunaldietan abiarazi genuen, ikusita bertsoak bere adiera zabalean, gabezia honi erantzuteko hainbat ezaugarri barnebiltzen zituela: Hizkuntza trebetasunak lantzeko, euskararen baitan saretzen joateko, erreferentziak sortu...

Hona beraz urte hauetako hausnarketa haiei tiraka Bertsoa bizi gazte
proiektuaren nondik norakoak:
bertsoa bizi gazte 3
➔ Nori zuzendua: DBH 3 eta 4. mailako D ereduko Arabako ikasleei
zuzendua legoke proiektua, kontutan hartuz, adin tarte hau dela hizkuntza
hautua egiterako orduan lehen mugarri garrantzitsua.

➔ Bertsotan ekin: Hezkuntza arautuan 5 ordutako ikastaro baten
bidez lehen murgiltze ikastaro bat bertsoaren dimentsiora murgiltzeko. Honetarako beste diziplina zenbaiten laguntza izango dugu (Rap, musika
instrumentazioak, antzerkia...) erakargarritasunari begira.
2017-03-15 amurrio BBG

 
➔ Klasetik plazara: Amaieran ekitaldi batean egindako sorkuntza ekoizpenak
jendaurrean plazaratuko dira eta honekin batera bertso saio bat antolatzeko
aukera legoke.


bertsoa bizi gazte 2
➔ Hezkuntza arautua eta aisialdia uztartzen: Behin bertso ikastaroa amaitzean, interesa piztu zaien ikasleen artean eskolaz kanpoko jarduera mugatu bat planteatuko litzateke (10 ordutakoa), bertan sakontzeko aukera izateaz gain Araba mailako gainerako ikastetxeekin batera proiektua handiago batean parte hartuz. Hain zuzen, BBG bideo klip lehiaketa: sorkuntza ekoizpenak egiteaz gain, ikus entzunezkoen laguntzaz, bertso bideo klip bertsoa bizi gazte lehiaketabat garatu beharko dute. Azkenik, ibilbide honi amaiera emango zaio topaketa batean.➔ Ereindako uzta jaso: Bertsoa bizi gazte proiektua Araba mailako topaketa hauetan amaitzen bada ere, bertso eskolak sortu eta euskaltzaleak saretzera begira oso positiboa izan daiteke egindako bide hau. Hiztun osoak eta euskal komunitatea saretzera begira beraz, hasitako ari honi tiraka jarraitzea da asmoa.


DATAK
Moldagarria den arren maiztasuna zein ikastaroaren data, irizpide bezala, kurtsoaren hasieran (lehen erdian) egitea komenigarriagoa da, ondoren, behar bezala garatu dadin eskolaz kanpoko ekimena. Bestetik, bertso murgiltze saioa jarraian izatea ere garrantzitsua da, gainerakoan aria galtzeko arriskua baitago.
Informazio gehiago, institutuetan ikastaroak emateko aurrekontua eskatzeko...idatzi edo deitu 688695875 Julen Zulaika