BDB gaur

1988-06-04 Elosua

Jose Migel Iztueta "Lazkao Txiki"

Ia konforme bizi al naizen
galde egiten didate,
nola mutilzahar bizi naizenez
guztiok badakizute,
orain kondaira lengo zahar hartaz
berriz hartu nahi det parte,
Adan e(re) triste bizi izan zan
Eva sortu zan bitarte.

Bakardadean berri ez daki
norbaitek probatu ezik,
horregatikan bakardadean
nola biziko naiz pozik?
Koartoan ez det lagunik eta
sukaldea ere hutsik,
badakizute inun ez dala
arantz gabeko larrosik.

Monho, Salbat

Hil 1821-06-04

1774ko irailean apez izendatua izan zen Oloronen. Iraultza Frantsesaren garaiko egoera ez zuen onartu, ezta Konstituzioan konfiantzarik izan ere; horregatik, atzerriratu egin behar izan zuen 1799an. I...