Bertsozale.eus Bertsozale Elkartea

Hizkuntzaren eta hitzaren gaitasuna lekuak sortzeko [1]

2013/12/10
Teresa del Valle. Antropologoa. Euskal Herriko Unibertsitatea

 

Europako hegoaldeko kulturetan plazaren zentzu polifazetikoak gogoetarako gonbita luzatzen du egungo bertsolaritzarekin eta hark ekartzen duen sormenezko ezaugarriarekin duen harremanari buruz. Plazak sortzen duen erakarpenak etxetik haragoko topaketarako bide eman eta iragartzen du, familia harremanetatik harago, batzuetan emanak zaizkigun eta, bestetan, hautatzen ditugun loturetan oinarritutako egunerokotasunetik harago. Denboran eta espazioan zehar jarraitutasunak ezartzen dituzten loturak, baina kodeak eta adierazpenak dituztenak, eta espazio publikora eramaten direnean, aberastu egiten dutenak. Plazan, halaber, harremanak sortu eta zabaltzen dira, eta haiekin adiskidetasun eta ausazko topatzeen, ospakizunen eremu zabalean balioak eta adierazpenak errotzen dira; etxeak eskaintzen duen zabaltasuna baino eremu handiagoa. Familiako harremanak abiarazi arren, leku publikoetan duten adierazpenak beste azalpen eta esanahi batzuk eskaintzen ditu. Horregatik du garrantzia hizkuntzak lekuen aldakortasunean duen inpaktua neurtzeko, edo bertsolaritzak duen ahalmen eraldatzaileari buruzko eta, Marc Augék egozten dion zentzuan, identitate lekuak sortzeko duen gaitasunari buruzko gogoeta sortzeko, hizkuntzaren ahalmen eraldatzailearen bitartez, pribatutik publikora egiten den urratsa ikusgai bihurtzeko.

Bertsolaritzaren ezaugarri berezietako bat da hitza lurraldean txertatzea. Era askotako tonalitate, erritmo, zentzu eta esanahi sortzen dira elkartzen den publikoarentzat, entzute arretatsura deitua sentitzen baita, eta enpatiak, onespen positiboak edo saioari buruzko dezepzioak ere transmititzen duen baloraziozko erantzun bat ematera. Hizkuntza-lurralde harreman horretan ezar daiteke lotura bi urtean behin egiten den Korrikaren eta Txapelketak lau urtean behin ere sortzen dituen zirkuituen artean.

Bertsolarien eta publikoaren arteko harremana funtsezkoa da, eta adierazpen sorta bat eragiten du, besteak beste, azpimarratzekoa da oholtzatik multzo osoan nagusitzen diren inprobisatzaile bakoitzari eskainitako arreta pertsonalizatuz janzten den isiltasuna. Bertsolaritzak isiltasunen garrantziari buruzko gogoetara eramaten gaitu, bereziki gai-jartzaileak gaia jartzen duenean sortzen den isiltasuna. Isiltasuna une batez nagusitzen da, eta publikoa sormenezko egintzaren hasieran zain gelditzen da; bertsolariaren erantzunak hartuko duen bideari buruzko era askotako itxaropenak sortzen dira orduan.

Isiltasunak espektatiba eta entzute arretatsua agertzen duen bitartean, saio bakoitzaren hasieratik bertatik, behin gaia jarri ondoren, barrea izango da umorea ulertu izanaren adierazpena, ezaugarri inprobisatzaile gisa betiere presente egongo den ironia, gertakari triste batean emozioa presente dagoen neurri berean. Edo zorroztasunari jotako erronka, lantzeko zailak diren gaiak planteatzen direnean. Horregatik, ospatu egiten da gai politiko batetik, sexualitate hausletik, zentzu bikoitzetatik aise irteteko ateraldia. Horrelakoetan, publikoak jolasezko adierazpenak sortzen ditu, baina, gainera, bizkortasun, zorroztasun eta umorearen kalitatearen inguruko baloraziozko adierazpenak eta txaloen bitartez erakusten du, edo bertsolariaren azken ahapaldiekin bat eginez, txaloekin nahasten diren bitartean. Airoski egindako ateraldiak bertsolariak ironiarako duen gaitasunaren onespen eta aitortza adierazpenak eragiten ditu.

Parte hartzeko bidea ematen duen entzuteko jarrera oso garrantzitsua da, agerian jartzen baitu publikoaren hasierako irekitasuna eta mezuek eta haiek eragiten duten harmenaren artean agerian jartzen doazen sintonia mailak. Bada, gainera, lekurik publikoak adimenaren bitartez aurreratu ahal izateko nondik joan daitekeen hurrengo parte hartzea; eta horrek, adimen arintasun handia eskatzen du, bertsolariaren kalitatearen zati baita erantzun egokia aurkitzea, baina baita hura sormenez erabiltzea ere, tentsio estimatzailea eta umorea mantentzeko moduan.

Bertsolari bakoitzak oholtzan duen presentziak hizkuntzak duen protagonismoa eta mezuen adierazpenean eta sortuz joango diren harmen mailetan beren ekarpena egingo duten osagai guztien garrantzia markatuko du. Horregatik da garrantzitsua itxaroteak dakartzan denborei jaramon egitea. Publikoak, bere presentzia hutsarekin, ekitaldiaren garrantzia iragartzen du, hilabeteetan zehar eta Txapelketa landuz joan den lekuetako oholtzetako saio guztietan zehar sortuz joan den denbora bat.

Publikoaren eta bertsolariaren arteko konplizitate adierazpenak: txantxa-isekazko erantzuna haien esku-hartze bakoitzean; txaloak; saio baten azken errepikan laguntzea. Eta azkenik, txaloak.

Itxarote denboraren luzera araututa ez badago ere, erantzun bizkorraren balorazio bat ere badago, nahiz eta gero garrantzi handiagoa izan zentzuak, erritmoak, zorroztasunak eta amaierak. Baina, itxarote une horri balio bat egozten zaio. Isiltasun une horretan, bertsolariak gaiak sortu dituen erreflexuak nahasten ditu hitz bihurtzeak duen markarekin. Publikoak, isiltasunetik, mezuaren hartzaile izatera irekitzen da berriro.

Hizkuntzaren eta espazioaren arteko eta hitzak espazio publikoan duen erabilera sinbolikoaren arteko harremana ulertzeko, beste gertakizun funtsezko bat izan den eta izaten jarraitzen duen Korrikan identifikatuz joan naizen dinamika jakin batzuei egingo diet aipamena, non ibilbide baten inguruan sortzen den mugimenduaren bitartez hizkuntzaren existentzia eta presentzia etengabea aldarrikatzen den. Kasu horretan, protagonismoa ibilbidean zehar pasatuz doan lekukoaren sinboloan oinarritzen da, belaunaldi diferentzien, klase sozialaren, sexu adskripzioaren, jatorri lekuaren, aukera politikoen gainetik. Korrikan garrantzia hartzen du hasiera eta amaierako lekuen aukerak, baita ibilbiderako hautatzen direnak ere. Hiriburuak, landa eta hiri guneak sartzen dira ibilbidean. Hain zuzen ere, muga kontzeptua adierazten den zentzuan dago Txapelketaren eta Korrikaren artean ikusten dudan harreman estua. Mugak tratu baten, hitzarmen baten, leku baten berrespenaren inguruan zigilatu den kidetasun aitortza batean oinarritutako lerro banatzaile bati erantzuten dio. Ibilbidean barrena kilometroek markatzen duten mugarriei jarraituz aurrera egiten duen lekukoaren bitartez aktibatzen da hizkuntza-lurralde erlazioa. Lekukoa pasatzeak hizkuntza ekarriz doa, eta hori sinbolikoki adieraziz doa, baita ibilbidearen hainbat puntutan presente dauden kontsigna, musika eta sinboloen bitartez ere.

Txapelketan nahiz Korrikan, hizkuntza ahozko adierazpenaren tresna gisa, baita komunikazio eta sentimendu eta emozioen adierazpenarena tresna gisa ere, lurraldeak gainditu eta, aldi berean, lekuak sortzen ditu. Haietan sormena, identitatea, komunikazioa, iraupen gutxiko artea sortu eta adierazten da. Horrela, Txapelketak nahiz Korrikak barneratu egiten gaituzte euskarak leku zabalak eta identitate, transmisio eta pertenentziari irekiak dauden lekuak sortzeko dituen aukeretan.

 

Teresa del Valle (Idoia Guilleneak itzulia)

 

Bibliografia

Augé, Marc (1995 Los "no lugares" Espacios del anonimato, Una antropología de la sobremodernidad, (Margarita N. Mizrajirekin itzulpena, 1995), Bartzelona, Gedisa.

Del Valle, Teresa (1988) Korrika rituales de la lengua en el espacio, Bartzelona, Anthropos.

Del Valle, Teresa (1994) Basque Ritual for Ethnic Identity (Linda Whitek itzulia), Reno Univesity of Nevada Press.

Hernández, Jone Miren (2011) "Bertsolarismo, Palabras que emocionan, emociones hechas palabras." In: Incorporaciones antropológicas: Análisis desde el cuerpo y las emociones izeneko Sinposioan aurkezturiko komunikazioa. XII Congreso de Antropología de la FAAEE (Federación de Asociaciones de Antropología del Estado español), León 2011.

 


[1] Nire esker ona Jone Miren Hernándezi eta Feli Etxeberriari gai honi buruz eman didaten informazioarengatik.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

La capacidad de la lengua y de la palabra para generar lugares

El sentido polifacético de la plaza en las culturas del sur de Europa invita a la reflexión sobre su relación con el bersolarismo contemporáneo y la impronta creativa que aporta. La atracción que genera, propicia y convoca al encuentro más allh de la casa, del ámbito de las relaciones familiares, de la cotidianidad basada en lazos que unas veces nos son dados, otros elegidos. Lazos que establecen continuidades a través del tiempo y del espacio pero que tienen códigos y expresiones que cuando se trasladan al espacio público lo enriquecen. En la plaza también se generan y se amplían las relaciones con las que se cimientan los valores y expresiones en el marco amplio de la amistad y de los encuentros casuales, de las celebraciones festivas; un campo de mayor amplitud del que ofrece el hogar. Aun cuando las relaciones familiares se activen, su expresión en los lugares públicos ofrece otras manifestaciones y significados. De ahí la importancia que tiene para calibrar el impacto de la lengua en la versatilidad de los lugares, o dar pie a la reflexión acerca de la capacidad transformadora del bersolarismo y su facultad para generar lugares de identidad en el sentido que le atribuye Marc Augé, haciéndose visible el paso de lo privado a lo público a través del potencial transformador del lenguaje.

Una característica singular del bersolarismo es que incorpora la palabra al temtorio. La tonalidad diversa, el ritmo, el sentido, el significado brota para el público que se reúne porque se siente convocado a la escucha atenta y a la respuesta valorativa que transmite la empatía, la aquiescencia positiva o también la decepción acerca de la actuación. Es en la relación lengua- temtorio donde cabe establecer un vinculo entre el acontecimiento de la Korrika que se celebra cada dos años y los circuitos que propicia también cada cuatro años la Txapelketa.

La relación entre los bertsolaris y el público es clave y genera un abanico de expresiones entre las que cabe destacar el silencio que se reviste de atención personalizada hacia cada uno y cada una de los improvisadores que desde su estrado dominan el conjunto. El bersolarismo invita a reflexionar acerca de la importancia de los silencios, especialmente aquel que se produce cuando el o la gaijartzailea pronuncia el tema. El silencio se instaura de manera momentánea y el público queda pendiente del inicio del acto creativo en el que se generan distintas expectativas acerca del giro que tome él o la bertsolari en su respuesta.

Mientras que el silencio muestra la expectativa y la escucha atenta, desde el inicio de cada actuación, una vez propuesto el tema, la risa será la expresión de la receptividad al humor, la ironía que está siempre presente como una cualidad improvisadora, de la misma manera que está presente la emoción ante un suceso triste. O el desafío a la agudeza cuando se plantean temas difíciles de tratar. Por ello se festeja la ocurrencia para salir con soltura de un tema político, de la sexualidad transgresora, de los dobles sentidos. Ante ello el público genera expresiones de divertimento pero también de valoración de la rapidez, agudeza, calidad del humor y lo manifiesta en aplausos o uniéndose el canto del bertsolari en las estrofas finales de su intervención que se mezclan ya con los aplausos. La salida airosa da lugar a expresiones de aprobación y de reconocimiento de la capacidad para la ironía.

La actitud de escucha participativa es muy importante ya que pone de manifiesto la apertura inicial del público y los grados de sintonía que vayan manifestándose entre los mensajes y la receptividad que susciten. También hay lugar para que el público pueda anticipar mentalmente por donde puede ir la siguiente intervención, lo que requiere una gran agilidad mental debido a que forma parte de la calidad del bertsolari encontrar una respuesta ajustada pero también el utilizarla de manera creativa de forma que se mantenga la tensión apreciativa y el humor.

La presencia de cada bertsolari en el estrado va a marcar el protagonismo que tiene la lengua y todos los ingredientes que van a contribuir a la expresión de los mensajes y a los grados de receptividad que vayan a ir desplegando. De ahí la importancia de atender a los tiempos que representa la espera. El público con su sola presencia anuncia la importancia del evento, un tiempo que se ha ido generando en todas las actuaciones a lo largo de los meses y en los escenarios de los distintos lugares donde se ha ido desarrollando la Txapelketa.

Manifestaciones de complicidad entre el público y el o la bertsolari: la respuesta jocosa a la intervención de cada uno de ellos; los aplausos; el acompañamiento en el estribillo final de una actuación. Y finalmente, los aplausos.

Aunque no esté pautada la longitud de la espera hay una valoración de la respuesta rápida aunque luego pese más el sentido, el ritmo, la agudeza y el cierre. Pero a ese momento de espera se le atribuye un valor. El o la bertsolari en ese momento de silencio mezcla los reflejos que ha suscitado el tema con la impronta de hacerlo palabra. El público desde el silencio se abre de nuevo a ser receptor del mensaje.

Para comprender la relación entre lengua y espacio y la utilización simbólica de la palabra en el espacio público voy a hacer referencia a ciertas dinámicas que he ido identificando en otro acontecimiento clave como ha sido y sigue siendo Korrika donde a través del movimiento que se crea en tomo a un recorrido se va reivindicando la existencia y la presencia continua de la lengua. En este caso, el protagonismo reside en el símbolo del testigo que se va pasando a lo largo del itinerario por encima de diferencias generacionales, de clase social, de adscripción sexual, de lugar de origen, de opciones políticas. En Korrika cobra importancia la selección de los lugares del comienzo y el final, así como los que se seleccionan para el recorrido. Se incorporan capitales, localidades rurales y urbanas. Precisamente en el sentido que se expresa el concepto de muga [linde] está la vinculación estrecha que veo entre la Txapelketa y la Korrika. Porque la muga responde a una línea divisoria basada en un reconocimiento de pertenencia sellado en tomo a un trato, un acuerdo, la afirmación de un lugar. Es a través del testigo que avanza siguiendo los mugarri que marcan los kilómetros a lo largo del recorrido cuando se activa la relación lengua-territorio. El paso del testigo va incorporando la lengua y esta se va expresando simbólicamente y a través de las consignas, la música, los símbolos presentes en los diferentes puntos del recorrido.

Tanto en la Txapelketa como en Korrika la lengua como vehículo de expresión verbal así como de comunicación y expresión de sentimientos, de emociones, trasciende territorios y simultáneamente crea lugares. En ellos se genera y expresa creatividad, identidad, comunicación, arte efimero. De esta manera, tanto la Txapelketa como la Korrika nos introducen en las posibilidades que tiene el euskera para generar lugares amplios y abiertos de identidad, transmisión y pertenencia.

Teresa del Valle. Antropóloga
Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea

 

Mi agradecimiento a Jone Miren Hernández y a Feli Etxeberria por la información que me han proporcionado sobre el tema.


Bibliografía

Augé, Marc (1 995 Los "no lugares" Espacios del anonimato, Una antropología de la sobremodernidad, (traducción de Margarita N. Mizraji, 1999, Barcelona, Gedisa.

Del Valle, Teresa (1988) Korrika rituales de la lengua en el espacio, Barcelona, Anthropos.

Del Valle, Teresa (1994) Basque Ritual for Ethnic Identity (translated by Lhda White), Reno Univesity of Nevada Press.

Hemández, Jone Miren (201 1) "Bertsolarismo, Palabras que emocionan, emociones hechas palabras." En: Incorporaciones antropológicas: Análisis desde el cuerpo y las emociones. Izeneko Simposioan aurkezturiko komunikazioa. XII Congreso de Antropología de la FAAEE (Federación de Asociaciones de Antropología del Estado español), León 2011.