Hasiera
Librean zein gaiekin, ideologiaz zein bertso-eskoletako lanketaz