Hasiera
Bertsolaritza ere bai, Ahostegunak egitasmoan