Gipuzkoa

Elkartea

Gipuzkoa, bertsolaritzaren kabi deitua izan den lurraldea, gorenean dago oraindik ere, bai bertsozale eta bertsolari kopuruari dagokionez eta baita saioei dagokienez ere.

Mugimendu horretan ezinbesteko pieza dira antolatzaileak, eta, alde horretatik, ohitura handia dago lurralde osoan jai eta ospakizunetan bertso saioak antolatzeko. Antolatzaileek erabat beren aldetik funtzionatu izan dute kasu askotan, baina baita bertsolariekiko lotura estuan ere beste zenbaitetan, eta horrek, antolatzaile talde zabala eta askotarikoa dagoela erakusteaz gain, saioetako eragileen arteko harreman naturala bultzatu du.

Baina bertsolaritza ez da plaza bakarrik; aurrera ere plazak izan daitezen eta plazetara nor joanik izan dadin, beharrezkoa da harrobi on bat ere, eta alde horretatik ere nahiko hornitua dago Gipuzkoa une honetan. Aurrera begira lan egitea geratzen da orain, gauzak daudenean ez, dauden baino hobeto egon daitezen etorkizunean.

BDB gaur

1993-07-28 Iruñea

Andoni Egaña, Jon Maia

Maia:
Aszensorean sartu ta ordun
hasi gera gu umiltzen;
orain artean zalantzan eta
bi pauso ez gendun ibiltzen;
ia argia juan da baina
zerbait hasi da argitzen:
zuk daramazun kaka horrekin
ia ez gera kabitzen.
Egaña:
Honek ardoa edaten zuen
eta nik han "Coca-cola",
horrexegatik ailegatu da
bera baba dariola;
igogailuan kutxa eder hau
ez gutxietsi inola,
deklaratzen det etxe koxkor hau
okupatuta dagola.
Maia:
Beraz hauxe da okupazio
jator guztien eredu,
baina lekua txikia da ta
badago nahiko endredu;
nik "Coca-Cola", horrek ardoa
arazo ona daukagu;
aszensorean  "pela" botata,
kalimotxo egin degu.
Egaña:
Ardoa berak edan digu gaur,
ez det ulertzen bestela!
Hauxe da gizon edale txarra,
hauxen mozkorti txepela!
Kontatu du ta nik jasana det
sorpresa guztiz itzela;
esaten nun, bai, hanka azpiko hau
alfonbrila bat ez zela!
Maia:
Eskerrak, behintzat, biok gaudela
gorputz mardul ta argala!
Hor azpitikan zer ote dagon
hau da gure martingala;
zuk esan dezu azpiko hori
alfonbra bat ere ez dala,
baina hor ere lo egingo dezu
atzo gauean bezala.
Egaña:
Alperrik zaude kabina hontan
etzango ote naizen zai,
zu urdearen ondoren zera
hala hartzen dizut usai;
etxe honetan bizitzeko ere
molda zindezke nolanahi;
zutikan ondo kabitzen zera,
pelota eginda ere bai.

Iñurrategi, Felix

Hil 2000-07-28

...

Ai hori begi ederra A / Nere aberri laztana / Afrikako gerrarena

Doinu hau jatorriz Bretainakoa ote den dio Azkuek. Nahiko ezagunak dira Paulo Yanzik 1922 urtean Afrikako gerrari buruz egindakoak (Auspoa 77,75-85). Bilintxen Dama eta Galaia izenekoak ere doinu honetan kantatzen omen ziren; Etxahun Irurik ere hau darabil bere ¿Bi ama baditit¿ izenekoak kantatzeko.