RSS ikonoa Twitter ikonoa fb email

BDB gaur

1994-12-10 Zumarraga

Joxe Agirre, Imanol Lazkano

Lazkano:
Joxe, zezen bat itxurazkoa
nahi badezu baserrian,
manta horiaz estali eta
hemen daukazu aurrian,
horrelakoa ordaindu leike
goren-gorengo neurrian,
sementalaren seilua dauka
ezkerreko belarrian.
J. Agirre:
Neroni ere aspalditik naiz
horri begira egona,
jakina zegon zilua ere
jarri behar zitzaiona,
gorputzez ez da mardula baina
izan leike raza ona,
eta gainera nabarmen dago
kanpaina eginda dagona.
Lazkano:
Hurrengo behian bentajak ere
orain nahi dizkizut konta,
sei bat urtian etxian daukat
eta ez da gaizki porta,
baina mantendu ezazu itxuraz
ez zazu larrera bota,
orain aldean ume egiteko
bete-betean dago ta.
J. Agirre:
Behar baldin bada eduki leike
horrekin zenbait engaino,
baina ganadu gobernatutzen
ni ona naiz oraindaino,
horrekin ere hartu nezake
behar hainbeste enpeino,
gizena gizen eukitzea errez da
plakua gizentzen baino.
Lazkano:
Hurrengo hori astoa degu,
errez leike imajina,
ta etxerako hori da guztiz
abere bat atsegina,
putzu zulotan salto egiten du
kontrabista ta arina,
txoro aidetik badauka baina
oso asto klase fina.
J. Agirre:
Zuk badaukazu gogoa beraz
astoa neri saltzeko,
nik ez dadukat enpeinorikan
neure etxea galtzeko,
ai ta gutxio korajerikan
horren gainean jartzeko,
bestela arrisku ederra dago
ipurdia ebakitzeko.
Lazkano:
Hurrengoa da zaldi klase bat
ta banoa esatera,
negozioa seguru dezu
astindu zazu kartera,
egin behar zaion bakarra dezu
behorretatik atera,
eta orduan juan zindezke
lasai asko Lasartera.
J. Agirre:
Lazkano ez zazu gaur hemen egin
horrelako hitzaldirik,
zaldi zahar horren grinak baitaude
aspaldian itzalirik,
bada ezpada ere hobe deu horri
uztea geldi geldirik,
nik ez nuke nahi hoinbeste puru
erretzen duen zaldirik.
Lazkano:
Horra etxeko ikuiluaren
kontu denak hemen konta,
negozioa uste nuen da
azken-azkenik porrota,
nahi badezu eman etxera-eta
edo txorixota bota,
nahi dezuna egin laurekin ere
bapo aspertuta nago ta.
J. Agirre:
Bertso honekin bukatu nahi det
lehen hasitako disputa,
neuk nahi dedana egitea ere
bai daukat nere eskuta,
laukote horrek gure etxerako
zerbiziorik ez du ta
nahi baldin baezu eaman zerorrek
lehen zeureak dituzu ta.

Adema, Gratien "Zalduby"

Hil 1907-12-10

Hainbat ezizen erabili zituen: “Zalduby”, “Haranbeltz”,”Hergaray”, “Artzain Beltcha”, “Uxaleguy”, “Oiharrepe”. Senperen sortu zen 1828an, eta apaiztu ondoren hainbat kargu izan zituen: Hazparnen apez ...

Inzabi Etxegarai, Jan Battit

Hil 1978-12-10

...

Lertxundi, Maria Josefa

Hil 1968-12-10

Errikotxia bertsolariaren alaba zaharrena. Bertsolari ikaragarri ona omen zen, baina emakume. Hamaika seme-alaba izan zituen. Emakume zenez ez zuen plazik egin eta ez da bere bertsorik gordetzen. Seme...

Mitxelena, Joakin "Naparra"

Jaio 1911-12-10

...

Hara nun diran mendi maiteak / Nere etorrera

"Nere etorrera"du izenburu, eta Jose Manterola berari eskaini zion kantu hau Iparragirrek.